Tijdens een sportcardiologische inspanningstest wordt de sporter cardiologisch getest en wordt zijn uithoudingsvermogen gemeten en beoordeeld via een maximale inspanningsproef

 

 

Tijdens een sportmedische keuring wordt een sporter preventief gescreend door een erkende sportkeuringsarts, al dan niet in combinatie met een sportmedische inspanningstest