Cardiologie

Onze dienst Cardiologie is bestemd voor alle mensen vanaf 14 jaar met hartklachten. Electrocardiogram, echocardiogram, spiro-ergometrie, vaatonderzoek, holtermonitoring, eventrecording, opvolging en behandeling van hartaandoeningen. Naast de reguliere klachtbehandeling en onderzoeken, kunnen ook sporters of mensen die kiezen voor een veranderd leef- of beweegpatroon om gezondsheidsredenen in Nottebohm Sport Medisch Centrum Brecht terecht voor opvolging en begeleiding.

Wenst u meer informatie?