Zorg om uw privacy - dataveiligheid

Privacyverklaring

Door middel van het invulformulier alsook door middel van het gebruik van deze website worden er gegevens bewaard. Dit kan enkel na uw goedkeuring.

Wij gebruiken deze data voor onze dienstverlening en informatieverstrekking.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Nottebohm. 

Uw rechten inzake dataverwerking:

U behoudt te allen tijde het recht om uw gegevens te laten aanpassen, op te vragen of te laten wijzigen of verwijderen.

Daarnaast behoudt u het recht om uit alle gegevensbronnen te worden verwijderd. 

 

Hoe laat ik mijn gegevens wijzigen ?

U kan hiervoor een mail richten aan hans.kraat@nottebohm.be met vermelding van uw naam en e-mail adres en de gegevens die u wenst te laten wijzigen of verwijderen

Verantwoordelijke verwerker van gegevens:

 

Opgeslagen gegevens:

Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening kunnen worden opgeslagen.

  • uw naam
  • uw telefoonnummer of e-mailadres
  • uw adres
  • algemene gezondheidsvragen

 

Waarom bewaren we persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens in het contactformulier worden gebruikt voor het verlenen van advies of het beantwoorden van uw vragen

 

Bewaartermijn van uw gegevens ?

Uw gegevens worden louter bijgehouden zolang het verstrekken of uitwisselen van informatie nodig is of gevraagd wordt en worden onmiddellijk verwijderd wanneer dit niet langer van toepassing is of wanneer verwijdering gevraagd wordt.

 

Overhandiging van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

 

Beveiliging 

De IT infrastructuur waarop uw gegevens worden opgeslagen zijn adequaat beveiligd tegen inbraak en malware.

 

Personen die uw gegevens kunnen raadplegen of opvragen zijn gebonden aan geheimhouding