Bewegingsprogramma

Doel van het programma

Ouder worden brengt de nodige kwaaltjes met zich mee. Het is bewezen dat lichaamsbeweging cruciaal is om zo lang mogelijk gezond en fit te blijven.

Met het Bewegingsprogramma willen we ervoor zorgen dat je langer zelfstandig en veilig kunt functioneren. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een multidisciplinair programma uitgewerkt. Samen met u is ons doel uw welbevinden en uw levenskwaliteit te verbeteren.

Team

De begeleiding en opvolging van dit revalidatieprogramma gebeurt door een multidisciplinair team

Dit team bestaat uit een revalidatiearts, kinesitherapeut, ergotherapeut en logopedist.

Kinesitherapeut en ergotherapeut

De begeleiding van het bewegingsprogramma gebeurt door een ergotherapeut en kinesitherapeut. Het bewegingsprogramma bestaat uit oefeningen om:

 • verminderde activiteit en conditie te verbeteren
 • verzwakte spiergroepen terug te verstevigen
 • de kans op vallen te verminderen en het reactievermogen en evenwicht te verbeteren
 • bewegingsbeperkingen van spieren en gewrichten tegen te gaan
 • een voorovergebogen houding zo veel mogelijk te verhinderen

Daarnaast zal de ergotherapeut u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden en het inoefenen van strategieën, eventueel met gebruik van hulpmiddelen, voor het uitoefenen van dagelijkse activiteiten:

 • Huishouden
 • Zelfzorg
 • Mobiliteit
 • Vrije tijd

Logopedist

De logopedist biedt advies en ondersteuning bij:

 • Moeite met spreken
 • Last met kauwen en slikken
 • Problemen met speekselbeheersing
Werking

Uw neuroloog of huisarts verwijst u door voor het Parkinsonprogramma.

U komt dan eerst op consultatie bij de revalidatiearts van ons centrum en er gebeurt een multidisciplinaire evaluatie.

Aan de hand hiervan wordt samen met u bepaald wat het programma zal zijn en wanneer de therapie wordt opgestart.

Het programma kan individueel of in groep verlopen. Dit wordt steeds persoonlijk bekeken en hangt af van uw mogelijkheden.

Een gebruikelijk startprogramma verloopt over een periode van 12 weken, waarbij u 2 keer per week therapie volgt. Na dit programma bekijken wij wat verder nodig is, hetzij bij u thuis, hetzij in ons centrum.

Voor mensen met de ziekte van Parkinson, bevestigd door een neuroloog, is er geen beperking op het aantal therapeutische verstrekkingen per kalenderjaar en wordt er een verhoogde terugbetaling voorzien. Wij kunnen u helpen bij die aanvraag die bij de mutualiteit moet gebeuren.

Locatie en faciliteiten

De therapie gaat door in Nottebohm Medisch centum Antwerpen.

Vervoer
Mocht het vervoer naar het centrum een probleem zijn, meldt het ons, wij kunnen hiervoor instaan.

Maaltijd
Indien u een maaltijd wenst te nemen, dan kan dit aan zeer democratische prijs.

Ondersteuning thuis - de thuiscoach
Ondervindt u problemen bij het zelfstandig thuis wonen, aarzel niet ons dit voor te leggen. Onze thuiscoach komt graag bij u langs om samen met u de gepaste oplossingen te bekijken.