Zorg om uw privacy - dataveiligheid

Binnen het medisch centrum gaan wij dikwijls om met zeer persoonsgebonden informatie en gegevens.  Discretie is hierbij voor ons een permanent aandachtspunt.

Wij volgen tevens de Europese wetgeving rond het verwerken van persoonsdata, aangeduid met de afkorting GDPR (General Data Protection Regulation).  Deze wetgeving geldt voor al uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij daarmee omgaan.

In dit kader is hiervoor een specifieke functie gecreëerd: de dataveiligheidsmedewerker, ook DPO (data protection officer) genoemd.  Hij is niet alleen de persoon die het nodige zal doen om uw privacy optimaal te garanderen, maar is tevens uw contactpersoon mocht je vragen, suggesties of klachten hebben.

Hierna zijn gegevens:

Maarten De Groot

E-mail: dpo@nottebohm.be

Aarzel niet om hem te contacteren, ons privacyreglement op te vragen, of om elke bekommernis rond uw privacy mede te delen.