Rug- en nekrevalidatie

De rugrevalidatie is een gespecialiseerde dienst voor mensen met nek-en rugproblemen.  Binnen het rugrevalidatieprogramma wordt de belastbaarheid van de rug verhoogd en leren patiënten beter om te gaan met hun rug.

Aanvang:

Vooraleer u kunt starten met therapie, moet u eerst langs de revalidatiearts gaan.  Aan de hand van deze consultatie wordt er een behandelplan opgesteld.  Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt bij de kinesisten. 

Uw behandelplan omvat 1 of meerdere therapieën die hieronder verder worden toegelicht.

Therapie:

David Back concept:
Bedoeling is om door middel van trainingstoestellen rug- en nekspieren te verstevingen.  U wordt bij aanvang getest op belastbaarheid, beweeglijkheid en kracht van uw rug.  Aan de hand hiervan wordt er een individueel behandelschema opgesteld.  Deze therapie wordt steeds gecombineerd met opwarming en grondoefeningen.

Spineliner:
De spineliner is gebaseerd op de trillende impuls techniek.  Dit wil zeggen dat deze zachte mechanische impulsen verstuurt.  Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat therapeutisch gebruik van frequenties een positief effect heeft op spier-pees-botstelsel. 
Deze behandeling wordt slechts op een beperkt aantal plaatsen in België uitgevoerd.

Tractie:
Dit is een behandeling waarbij de rug of nekwervels manueel of door middel van een tractietafel worden uitgerekt.  Bedoeling hiervan is de tussenwervelschijven te ontlasten, de druk op de zenuwwortels te verminderen, verkorte spierstructuren uit te rekken en de anatomische structuur van de rug in de mate van het mogelijke te normaliseren.

Andullatietherapie:
Andullatietherapie is een massagemethode gebaseerd op trillingen en infraroodwarmte.  Door middel van de matras is het de bedoeling klachten bij acute en chronische aandoeningen te verzachten.

Pijnbestrijding:
Door middel van elektrotherapie, warmte, massage,... wordt er getracht pijn te verminderen.

Ergonomielessen:
Naast het behandelen van de rugklachten is het ook belangrijk te weten hoe rugpijn te voorkomen.  Tijdens deze lessen is het onder meer de bedoeling uitleg te geven omtrent preventie van rugklachten en worden er een aantal dagdagelijkse activiteiten aangehaald en ingeoefend.

Ons team:

Onder leiding van de revalidatiearts staat een gespecialiseerd team van kinesisten, osteopaten en ergotherapeuten.  Er wordt getracht te kijken naar individuele noden en mogelijkheden.  Wekelijks zit het team samen om vorderingen en eventuele therapieaanpassingen te bespreken.

rugcentrum Nottebohm