Revalidatie

De revalidatieafdeling is zowel voorzien van een ruime oefenzaal als van aparte behandelruimtes zodat de meest uiteenlopende behandelingen kunnen gegeven worden bij problemen op vlak van neurologie, orthopedie en bekkenbodem.

Binnen Nottebohm Medisch Centrum kan u beroep doen op een gespecialiseerd team om te revalideren als u lijdt aan een neurologische aandoening zoals CVA, MS, ziekte van Parkinson,...

Orthopedische revalidatie richt zich op de behandeling van problemen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dit kan gaan om specifieke klachten zoals frozen shoulder, tenniselleboog, golferselleboog, carpaaltunnelsyndroom, impingementsyndroom, gewrichtsbandletsels, ... Ook na breuken of spierletsels is het vaak aangewezen specifieke therapie te volgen.

De bekkenbodemreëducatie is een specifieke vorm van therapie die ontwikkeld is om de spieren van de bekkenbodem te versterken of te relaxeren.  Het bewust maken van en het aanleren van technieken om de bekkenbodemspieren op te spannen of ontspannen kan heel wat urine of stoelgangproblemen oplossen.

Met het Parkinsonprogramma willen we ervoor zorgen dat je langer zelfstandig en veilig kunt functioneren. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een multidisciplinair programma uitgewerkt. Samen met u is ons doel uw welbevinden en uw levenskwaliteit te verbeteren.