Kinesitherapie

De revalidatieafdeling is zowel voorzien van een ruime oefenzaal als van aparte behandelruimtes zodat de meest uiteenlopende behandelingen kunnen gegeven worden bij problemen op vlak van neurologie en orthopedie.

Binnen Nottebohm Medisch Centrum kan u beroep doen op een gespecialiseerd team om te revalideren als u lijdt aan een neurologische aandoening zoals CVA, MS, ziekte van Parkinson,...

Orthopedische revalidatie richt zich op de behandeling van problemen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dit kan gaan om specifieke klachten zoals frozen shoulder, tenniselleboog, golferselleboog, carpaaltunnelsyndroom, impingementsyndroom, gewrichtsbandletsels, ... Ook na breuken of spierletsels is het vaak aangewezen specifieke therapie te volgen.

Met het Bewegingsprogramma willen we ervoor zorgen dat je langer zelfstandig en veilig kunt functioneren. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een  programma uitgewerkt. Samen met u is ons doel uw welbevinden en uw levenskwaliteit te verbeteren.