Kinesitherapie

De kinesitherapie richt zich onder andere op de behandeling van problemen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dit kan gaan om specifieke klachten zoals frozen shoulder, tenniselleboog, golferselleboog, carpaaltunnelsyndroom, impingementsyndroom, gewrichtsbandletsels, ... Ook na breuken of spierletsels is het vaak aangewezen specifieke therapie te volgen.

Therapie

Aan de hand van het voorschrift van de arts en een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door de kinesist wordt er een behandelingsplan opgesteld.  Dit omvat meestal een combinatie van actieve oefentherapie en manuele therapie.

Praktisch

Vooraleer u wilt starten met uw revalidatie kan u best een afspraak maken bij één van onze revalidatieartsen.  Na dit consult wordt u doorverwezen naar ons revalidatieteam waar u het verloop van uw therapie kan bespreken met de kinesisten of ergotherapeut.

Wenst u meer informatie?